Valeri Zamulin BLOGI

share

Free jigsaw puzzles image

Personaalsed ja avatud õpikeskkonnad

Teoreetiline osa

Artiklis “Learner control and personal learning environment: a challenge for instructional design” arutletakse õpilastele võimaluse andmise tähtsusest kontrollida oma projekte ja õpikeskkonda haridusprotsessi raames. Autorid pakuvad välja isiklike õpikeskkondade kontseptsiooni, mis erineb traditsioonilisest hariduslähenemisest, mis eeldab õpikeskkonna keskset juhtimist.

Tallinna Ülikoolis läbiviidud pilootkursuse raames lõid õpilased oma isiklikud õppelepingud ja keskkonnad, kasutades erinevaid tööriistu ja teenuseid nagu blogid ja sotsiaalsed järjehoidjad. Siiski võib PLE (Personal Learning Environment) loomine olla õpilastele keeruline ülesanne, kuna see nõuab erinevate tööriistade ja teenuste otsimist ja testimist.

Õpilased hindasid üldiselt võimalust kontrollida oma õppimist ja luua oma õpikeskkondi ning projekte positiivselt. Nad märkisid, et tööriistade kasutamine oli lihtne ja mugav, kuid mõned õpilased tõid esile ka vajaduse teatud struktuuri järele õpikeskkonnas.

Isiklike lepingute koostamine osutus õpilastele keeruliseks ülesandeks, kuid enamus neist mõistis nende väärtust ja kasulikkust. Lepingud aitasid õpilastel seada eesmärke, valida tööriistu ja hinnata oma edusamme.

Üldiselt võib isiklike õpikeskkondade kontseptsioon olla tõhus lähenemine, et arendada üliõpilastes iseseisva õppimise oskusi ja projektide juhtimist.

Praktiline osa

Personaalne õpikeskkonna skeem. 

Link

Leave a Reply

Discover more from Valeri Zamulin

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading