Valeri Zamulin BLOGI

Viimane postitus

Informaatika didaktika
Valeri Zamulin

E-portfolio

Sissejuhatus Informaatika on justkui digitaalne maagia, mis muudab arusaamatud andmehulgad väärtuslikuks informatsiooniks. See on teadus, mis ei seisne ainult koodide kirjutamisest või süsteemide ehitamisest, vaid

Read More »

E-portfolio

Sissejuhatus Informaatika on justkui digitaalne maagia, mis muudab arusaamatud andmehulgad väärtuslikuks informatsiooniks. See on teadus, mis ei seisne ainult koodide kirjutamisest või süsteemide ehitamisest, vaid ka sellest, kuidas me neid teadmisi igapäevaselt kasutame ja edasi anname. Minu teekond informaatika didaktika magistriõppes on olnud avastusteretk, kuidas seda "maagiat" teistele õpetada. Informaatika didaktika – õpetamise kunst ja teadus Informaatika didaktika ei ole lihtsalt õpetamisnõuanded; see on süstemaatiline lähenemine sellele, kuidas me informaatikat õpetame. See hõlmab kõike alates sellest, milliseid põhioskusi peaksime õpilastele edasi andma, kuni selleni, kuidas arendada nende probleemilahendusoskusi ja digitaalset kirjaoskust. Eesmärgid – mida me tahame saavutada Meie eesmärk pole mitte ainult anda õpilastele tehnilisi teadmisi, vaid ka kasvatada neis loogilist mõtlemist ja võimet digitaalses maailmas orienteeruda. Soovime, et nad mõistaksid arvutite tööpõhimõtteid ja oskaksid neid teadmisi igapäevaselt rakendada. Õppemeetodid – kuidas me õpetame Kasutame mitmesuguseid õppemeetodeid, alates loengutest ja praktikumidest kuni projektõppe ja rühmatöödeni. IKT-vahendite kasutamine on meie õpetamisstrateegia lahutamatu osa. Hindamine – kuidas me edu mõõdame Hindamine põhineb selles, kui hästi õpilased saavutavad oodatavaid õpitulemusi – teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mida nad peaksid kursuse lõpuks omama. David Merrill'i väljatöötatud põhiprintsiibid aitavad meil luua tõhusa õppekeskkonna (Loob, mõistab, rakendab, teab). Need hõlmavad ülesandekeskset õppimist ja aktiveerimist varasemate teadmiste põhjal....