Valeri Zamulin BLOGI

share

Digitaalsed õpimärgid

Viimastel aastatel on haridusvaldkonnas üha enam kõneainet leidnud avatud märgised ja mikrotunnustused. Need digitaalsed tunnustused võivad olla kasutatud oskuste ja saavutuste hinnangu anddmiseks nii traditsiooniliste haridusprogrammide raames kui ka väljaspool neid.

Avatud märgised on digitaalsed kujutised, mis esindavad oskusi või saavutusi. Neid saab teenida erinevatel üritustel osalemise eest, näiteks veebikursused, vabatahtlik töö või praktika. Avatud mikrotunnustused on avatud märgiste tüüp, mis on spetsiaalselt loodud keerukamate või mitmekülgsemate oskuste või saavutuste esindamiseks.

Milliseid eeliseid võivad avatud märgised ja mikrotunnustused pakkuda?

Avatud märgised ja mikrotunnustused võivad pakkuda mitmeid eeliseid õpilastele ja õpetajatele. Õpilastele võivad nad:

  • Suurendada motivatsiooni ja kaasatust: Avatud märgised võivad anda õpilastele täitmisrõõmu ja julgustada neid jätkama õppimist.
  • Tunnustada ja kinnitada õppimist: Avatud märgiseid saab kasutada õppimise tunnustamiseks, mis toimub väljaspool traditsioonilisi haridusasutusi, näiteks veebikursused, vabatahtlik töö või praktika.
  • Avatud märgised muudavad oskuste ülekandmise ja ülekantavuse lihtsamaks. Need on hõlpsasti jagatavad ja loetavad, mistõttu on õpilastel lihtsam oma oskusi ja saavutusi teistele näidata. See võib olla kasulik potentsiaalsetele tööandjatele või haridusasutustele, kes soovivad hinnata õpilase kvalifikatsiooni.

Õpetajatele võivad avatud märgised ja mikrotunnustused:

  • Teha õppimist paindlikumalt ja personaalsemalt: Avatud märgised võivad aidata õpetajatel luua paindlikumaid ja personaalsemaid õppekavasid, mis vastavad õpilaste individuaalsetele vajadustele.
  • Suurendada läbipaistvust ja aruandlusuuringuid: Avatud märgised võivad aidata õpetajatel jälgida õpilaste edusamme ja hinnata nende saavutusi.

Kuidas kasutada avatud märgiseid ja mikrotunnustusi hariduses?

Avatud märgiseid ja mikrotunnustusi saab kasutada erinevates hariduskontekstides. Siin on mõned näited:

  • Traditsiooniliste haridusprogrammide raames: Avatud märgiseid ja mikrotunnustusi saab kasutada traditsiooniliste õppekavade täienduseks, pakkudes õpilastele võimalust saada tunnustust oma saavutuste eest.
  • Alternatiivina traditsioonilistele haridusprogrammidele: Avatud märgiseid ja mikrotunnustusi saab kasutada alternatiivsete haridusprogrammide loomiseks, mis on paindlikumad ja personaalsemad.
  • Mitmesuguse õppimise tunnustamiseks: Avatud märgiseid ja mikrotunnustusi saab kasutada mitteformaalse õppimise tunnustamiseks, näiteks veebikursused, vabatahtlik töö või praktika.

Kokkuvõtte

Minu arvates õpimärgid võivad olla väga kasulikud õppetöös.

Olles 5. klassi klassiõpetaja, otsustasin proovida oma lastega kasutada õppemärke. Uurisin erinevaid võimalusi märkide kasutamiseks, alates sellest, et ise märkide loomisest, kuni erinevate valmisteenuste, nagu OpenBages, kasutamiseni.

Mõeldes selle peale kuidas sellist süsteemi rakendada, tuli mulle uus idee. Meie koolis on kõigil õpetajatel ja õpilastel Microsoft 365 Online litsents ja kõik õpilased kasutavad mingil määral Microsoft Teamsi. Pärast väikest uurimist leidsin Teamsist valmislahenduse Praise. Mulle tundus väga huvitav ja kasulik lahendus ning proovisin seda ka minu klassiga.

Ühel informaatikatunnil andsin mõnedele õpilastele erinevaid õpemärke ja selgitasin, mille eest neid on saadud. Seejärel rääkisin klassiga ja demonstreerisin väljaantud märke ning arutasin, kuidas neid saab koguda ja hoida Microsoft Teamsis. Lubasin premeerida õpilasi, kes koguvad aasta lõpuks kõige rohkem märke, mille tulemusena suurenes õpilaste huvi minu aine vastu märkimisväärselt.

Minu arvates võib see süsteem tuua õppimisse palju positiivseid muudatusi. Tulevikus plaanin luua süsteemi märkide väljaandmiseks, et nende kasutamist süstematiseerida.

One Response

  1. Missugune on sinu isiklik arvamus õpimärkide kohta? Kas on see hea tulemuste määrus, või äkki see saab konkurentsi luua?

Leave a Reply

Discover more from Valeri Zamulin

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading