Valeri Zamulin BLOGI

share

Personaliseeritud õpe

Personaaliseeritud õpe: mis see on ja kuidas seda kasutada?

Viimastel aastatel on haridusvaldkonnas üha enam kõneainet leidnud personaliseeritud õppimine. See lähenemisviis õppimisele eeldab, et iga õpilane on ainulaadne ja vajab omaenda õppimislähenemist. Isiklikku õppimist saab rakendada erinevatel viisidel, kuid selle põhieesmärk on aidata igal õpilasel saavutada oma täielik potentsiaal.

Mis on isiklik õppimine?

Artiklis Appraising research on personalized learning: Definitions, theoretical alignment, advancements, and future directions pakuvad autorid Walkington ja Bernacki (2020) järgmist töödefinitsiooni isiklikust õppimisest:

“Õppimine, mis on kohandatud iga õpilase individuaalsete vajaduste, eelistuste ja omaduste järgi.”

See määratlus rõhutab individuaalsete tunnuste tähtsust iga õpilase puhul õppekavade väljatöötamisel ja elluviimisel.

Millised õppimise teooriad toetavad personaliseeritud õppimist?

Personaliseeritud õppimine on kooskõlas erinevate õppimise teooriatega, nagu:

 • Konstruktivism: see teooria väidab, et õppimine on aktiivne protsess, milles õpilased loovad oma teadmisi. Isiklik õppimine võib aidata õpilastel selles protsessis, pakkudes neile võimalust õppida oma tempos ja oma rada pidi.
 • Sotsiaalne õppimise teooria: see teooria väidab, et õppimine toimub sotsiaalsetes suhtlustes. Isiklik õppimine võib aidata õpilastel õppida üksteiselt, jagades ideid ja kogemusi.
 • Eneseefektiivsuse teooria: see teooria väidab, et usk oma võimetesse mõjutab inimese käitumist. Isiklik õppimine võib aidata õpilastel arendada usku oma võimetesse, pakkudes neile võimalust saavutada edu.

Millised saavutused on tehtud personaliseeritud õppimise uurimistöös?

Viimastel aastatel on personaliseeritud õppimise uurimistöös tehtud olulisi edusamme. On läbi viidud uuringuid, mis on näidanud, et isiklik õppimine võib olla tõhus õpilaste õpitulemuste, motivatsiooni ja õppimiskogemuse parandamiseks.

Üks uuring, mis viidi läbi Põhja-Carolina Ülikoolis Chapel Hillis, näitas, et õpilased, kes õppisid personaliseeritud õppimise viisil, saavutasid õpitulemuste testides kõrgemaid tulemusi kui õpilased, kes õppisid traditsiooniliste meetoditega.

Teine uuring, mis viidi läbi Washingtoni osariigi ülikoolis, näitas, et õpilased, kes õppisid personaliseeritud õppimise abil, olid motiveeritud õppima ja olid rahul oma õppimiskogemusega rohkem, kui õpilased kes õppisid traditsiooniliste meetoditega.

Millised personaliseeritud õppimise uurimistöö valdkonnad on paljutõotavad?

Antud artiklis toovad autorid välja järgmised personaliseeritud õppimise uurimistöö valdkonnad, mis on paljutõotavad:

 • Pikaajaliste mõjude uurimine isiklikule õppimisele: on vaja läbi viia pikemaajalisi uuringuid, et mõista, kuidas personaliseeritud õppimine mõjutab õpilasi pikas perspektiivis.
 • Tõhusate isikliku õppimise mõõdikute väljatöötamine: on vaja välja töötada tõhusaid mõõdikuid, mis võimaldavad mõõta personaliseeritud õppimise tõhusust.
 • Personaliseeritud õppimise eduka rakendamise tegurite kindlakstegemine: on vaja kindlaks teha tegurid, mis soodustavad isikliku õppimise edukat rakendamist erinevates kontekstides.

Kokkuvõte

Oma kogemuste põhjal informaatikateaduse hariduse omandajana arvan, et personaliseeritud õppimisel on suur potentsiaal hariduse parandamiseks informaatikateduse valdkonnas. Personaliseeritud õppimine võib aidata õpilastel järgmistes valdkondades:

 • Kriitilise mõtlemise ja probleemide lahendamise arendamine: personaliseeritud õppimine võib aidata õpilastel arendada neid oskusi, pakkudes neile võimalust õppida uusi kontseptsioone iseseisvalt ja lahendada probleeme.
 • Loovuse arendamine: personaliseeritud õppimine võib aidata õpilastel arendada loomingulisi oskusi, pakkudes neile võimalust katsetada uusi ideid ja lahendusi.
 • Koostööoskuste arendamine: personaliseeritud õppimine võib aidata õpilastel arendada koostööoskusi, pakkudes neile võimalust töötada koos teistega projektide ja ülesannete kallal.

Kuidas ma saaksin saadud teadmisi oma pedagoogilises praktikas kasutada?

Oma pedagoogilises praktikas kasutaksin saadud teadmisi järgmiselt:

 • Pööraksin rohkem tähelepanu õpilaste individuaalsetele vajadustele: kasutaksin erinevaid meetodeid ja lähenemisviise, et võtta arvesse iga õpilase individuaalseid vajadusi.
 • Annaksin õpilastele rohkem võimalusi iseseisvaks tööks: võimaldaksin õpilastele õppida omas tempos ja oma rada pidi.
 • Looksin huvitavamaid ja kaasahaaravamaid tunde: kasutaksin erinevaid tehnoloogiaid ja meetodeid, et muuta tunnid huvitavamaks ja kaasahaaravamaks.

Usun, et personaliseeritud õppimine võib olla tõhus lähenemisviis hariduse parandamiseks informaatikateaduse valdkonnas. Jätkan selle lähenemisviisi uurimist ja otsin viise selle rakendamiseks oma pedagoogilises praktikas.

Leave a Reply

Discover more from Valeri Zamulin

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading