Valeri Zamulin BLOGI

share

Laptop, man working. View

Võrgustatud õpe

Artikkel “Networked Learning Editorial Collective” käsitletakse üleminekut “avariilist” kaugõppele võrgu õppele. Varem oli kaugõpe olukord, kus õpe tuli kiiresti ümber korraldada, kasutades digitaalseid tehnoloogiaid. Nüüd on kaugõpe muutumas võrguõppeks, mis hõlmab lisaks tehnoloogiale ka teisi tegureid, nagu sotsiaalne ja materiaalne keskkond, infrastruktuur ja disain.

Artikli autorid soovitavad kasutada terminit “võrguõpe” asemel “veebiõpe”, kuna see peegeldab paremini õppimisprotsessi keerukust. Võrguõpe hõlmab sidet üliõpilaste, õppejõudude, ideede, ülesannete, tööriistade, infrastruktuuri jne vahel.

Covid-19 on seda keskkonda tugevalt mõjutanud, kuna see on kiirendanud kaugõppe kasutuselevõttu.

Võrguõpe on traditsioonilisest õppest paindlikum, arendalikum ja mitmekesisem.

Võrguõpe võimaldab üliõpilastel õppida igal pool ja igal ajal, mis on eriti kasulik neile, kes töötavad või kellel on muid kohustusi.

Võrguõpe nõuab üliõpilastelt, et nad oleksid aktiivsed õppijad, kes võtavad ise vastutuse oma õppimise eest. See aitab arendada iseseisvuse, eneseorganiseerimise ja suhtlemisoskusi. Võrguõpe pakub juurdepääsu mitmekesisusele haridusressurssidele ja ekspertidele üle maailma. See võimaldab üliõpilastel õppida uusi asju ja näha maailma erinevatest vaatenurkadest. Võrguõpe on paindlik ja arendav, kuid see nõuab ka iseseisvust ja motivatsiooni. Mõnele õpilasele võib olla keeruline oma aega ja õppetööd hallata ilma pideva õpetaja toetuseta. Tehnilised probleemid võivad samuti takistada võrguõppe tõhusust.

Ülikoolid peavad üleminekul võrguõppele tegema mitmeid muudatusi. Üks suurimaid väljakutseid on tagada, et õppe kvaliteet ei langeks. See tähendab, et ülikoolidel tuleb luua tõhusad õppematerjalid ja -meetodid, mis on kättesaadavad ka neile üliõpilastele, kellel on piiratud juurdepääs tehnoloogiale või kogemustele. Teine väljakutse on säilitada üliõpilaste motivatsioon ja tagada tõhus suhtlus üliõpilaste ja õppejõudude vahel. See tähendab, et ülikoolidel tuleb pakkuda üliõpilastele tuge ja juhendamist, mis on kohandatud võrguõppe keskkonnale.

Ülikoolid, kes soovivad edukalt üle minna võrguõppele, võivad kasutada mitmeid strateegiaid. Üks strateegia on pakkuda õppejõududele tuge ja koolitust, et nad saaksid tehnoloogiat õppetöös tõhusalt kasutada. See aitab tagada, et õppematerjalid ja -meetodid oleksid kvaliteetsed ja kättesaadavad kõigile üliõpilastele. Teine strateegia on luua infrastruktuur ja ressursid, mis võimaldavad üliõpilastel õppida paindlikult igal pool ja igal ajal. See aitab tagada, et üliõpilastel oleks juurdepääs vajalikele seadmetele ja internetiühendusele. Lisaks on oluline pakkuda tuge ja abi üliõpilastele, kes kogevad raskusi tehnoloogiaga töötamise või sellele juurdepääsuga. See aitab tagada, et kõik üliõpilased saaksid võrguõppest maksimumi võtta.

Olen õpetaja ja olen kogenud, kuidas üleminek veebiõppele võib aidata õpetajatel ja õpilastel uut tehnoloogiat kiiresti omaks võtta. Enne COVID-19 pandeemiat olin ma kaks aastat üritanud tutvustada oma koolile veebikeskkonda Microsoft 365, kuid see oli päris raske ülesanne. Kui aga tuli üle minna veebiõppele, oli kõikidel õpetajatel ja õpilastel vaja seda keskkonda kasutada. Ühe nädalaga oli üleminek tehtud ja see ei olnud probleemiks ei õpilastele ega õpetajatele.

See kogemus näitab, et vajadus on tugev motivaator. Kui inimesed näevad, et neil on tehnoloogia kasutamiseks oluline põhjus, on nad valmis seda kiiresti õppima.

Olen veendunud, et võrgustatud õpe pakub õpilastele mitmeid eeliseid. Esiteks võimaldab see õpilastel paremini tasakaalustada õppimise ja isikliku aja vahel. Teiseks soodustab veebiõpe õpilaste aktiivset osalemist õppeprotsessis, kuna see võimaldab õpilastel küsida küsimusi ja arutada ülesandeid teistega veebigruppides.

Olen ise ülikooli üliõpilane ja hindan võimalust läbida mõningaid kursusi veebikeskkonnas. See võimaldab mul õppida mugavalt oma kodust või isegi autost, mis on minu jaoks väga kasulik.

Nõustun artikli autoritega, et veebiõppe koht mõjutab selle tulemust, mõnikord isegi negatiivselt. Usun, et tulevikus muutub haridus paindlikumaks ja mitmekesisemaks. Üks viis selleks on veebiõppe arendamine, kuid samas on oluline säilitada ka võimalus õppida koolis, kasutades tehnoloogiat.

One Response

Leave a Reply

Discover more from Valeri Zamulin

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading