Valeri Zamulin BLOGI

share

Informaatika õpetuse programmid: riigiprogramm vs ECDL

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) mängib kaasaegses maailmas üha olulisemat rolli. Seetõttu on informaatikaõpetus oluliseks osaks kooliharidusest.

Siin me vaatame üle kahte informaatikaõpetuse programmi: riigiprogramm ja ECDL. Nendel programmidel on mitmeid eesmärkide, sisu ja õppemeetodite erinevusi.

Riigiprogramm on suunatud IKT-oskuste arendamisele erinevates kontekstides, ettevalmistus IKT-valdkonna karjääriks või innovaatiliste lahenduste väljatöötamise ja juurutamise toetamine teistes valdkondades.

Teisel pool, ECDL-i programm on suunatud põhiliste arvuti kasutamise oskuste omandamisele.

Riigiprogrammis on lai valik teemasid, sealhulgas arvuti kasutamine, programmeerimine, digitaalsete meediavormide loomine, digitaalne turvalisus ja paljud muud teemad mis saab lõimida teiste õppeainetesse.

ECDL programmis on ka sarnaseid teemasid; põhilised arvuti kasutamise oskused, nagu operatsioonisüsteemi, tekstitöötlusprogrammi, tabeltöötlusprogrammi, IT turvalisus, esitlusprogrammi kasutamine ja muud.

Riigiprogrammis on on paljud teemasid,mida saab lõimida teiste õppeainetega, kuid sellega kaasneb kooli õppekava muutmine ning mitme õpetajate vaheline koostöö.

ECDL prograam koosneb kursuste või moodulite seeriatest ja isikliku profiili kostamisest.

Võrdlus

Riigiprogramm on komplektsem ja paindlikum kui ECDL. See on suunatud IKT-oskuste arendamisele erinevates kontekstides ja innovaatiliste lahenduste väljatöötamise toetamises.

ECDL on spetsialiseeritud programm, mis on suunatud põhiliste arvuti kasutamise oskuste omandamisele. Üks suur kindel eelis on see, et ECDL on juhtiva rahvusvahelise arvutioskuste sertifitseerimisprogrammi ECDL / ICDL arendaja ja väljatöötaja. See tähendab, et nende programmid on kvaliteetsed ja vastavad rahvusvahelistele standartidele.

Lõppkokkuvõte

Informaatikaprogrammi loomisel pean oluliseks, et see vastaks rahvusvahelistele ECDL standartidele. Minu arust see võimaldab õpilastel, kes on saanud sellise hariduse, lihtsamalt jätkata õpinguid või töötamist mis tahes teises riigis. Lisaks muudab rahvusvahelistele standartidele vastavus selle hariduse väärtuslikumaks.

Muidugi ei tähenda see, et programm peaks olema täielikult identne ECDL-iga. Sellesse saab ja tuleb lisada täiendavaid teemasid ja materjale, mis vastavad riigiprogrammi eesmärkidele. Näiteks, võivad need olla teemad, mis on seotud kriitilise mõtlemisega ja loovuse arendamisega, infotehnoloogia rakendamisega erinevates valdkondades, infotehnoloogia turvalisuse ja eetikaga.

Seega võib infotehnoloogiaprogramm mis vastab rahvusvahelistele ECDL standarditele olla tõhusam ja nõudlikum. See aitab minu arust õpilastel omandada vajalikke oskusi ja teadmisi, mis on neile tulevikus kasulikud.

Viited

https://ecdl.ee/

https://oppekava.ee/

#IFI7034.DT

Leave a Reply

Discover more from Valeri Zamulin

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading