Valeri Zamulin BLOGI

share

Haridustehnoloogia ajalugu.

Haridustehnoloogia ajalugu on huvitav ja keerukas teema, kuid selle ajalooline aspekt jääb sageli tähelepanuta. Selles artiklis saab vaadata, millised muutused on viimase kahekümne aasta jooksul toimunud haridustehnoloogia valdkonnas ja miks see jääb oluliseks hariduse tulevikus.

Aasta 1998: Wikipeedia ja uus viis internetis suhtlemiseks

Aastal 1998 jõudis internet laialdase teadlikkuseni ning akadeemikute arvates oli see lihtsalt mööduv nähtus. Kuid juba sel ajal oli näha veebi potentsiaali kõrghariduses. Sel aastal ilmusid wikid, veebilehed, mida sai ühiselt redigeerida. See oli fundamentaalne muutus meie suhtumises internetti.

Aasta 1999: E-õpe ja selle maksumus

Aastaks 1999 muutus e-õpe üha populaarsemaks ja see sai osaks peavoolust. Kuid oodati, et see saab olema odavam kui traditsioonilised kaugõppe kursused, kuid kulud suurenesid koos kasutamise kasvuga.

Aasta 2000: Õpiobjektid

E-õppe arenguga ilmusid uued lähenemised, sageli infoteadusest tuletatud, nagu õpiobjektid. Need on mõistlikud nii siis kui ka praegu, kuid nad ei saanud kunagi populaarseks.

Aasta 2001: E-õppe standardid ja avatud haridusressursid

Aastatuhande vahetusel hakkasid e-õppe standardid tõmbama suurt tähelepanu ning loodi IMS nende standardite väljatöötamiseks. Samal aastal teatas MIT oma OpenCourseWare’i algatusest ning ilmusid esimesed avatud haridusressursid (OER).

Aasta 2002: Blogid ja Web 2.0 ajastu algus

Blogid muutusid ilmseks interneti laienduseks ja kui sündikaadi loomine muutus lihtsaks, liikusid inimesed ajakirjadest kaugemale sisu loomisele, mida saaks koheselt levitada oma sihtrühma seas. Samuti hakkas arenema Web 2.0 ajastu, mis, kuigi lubas palju, seisnes vaba sõna küsimuses ja liiga väheses tähelepanus tööseaduste suhtes.

Aasta 2007: Virtuaalmaailmad ja Second Life

Virtuaalsed maailmad ja Second Life olid olnud juba mõnda aega olemas, kuid nad hakkasid 2007. aastal saama rohkem populaarsust. Kuigi neil oli pühendunud järgijaid, ei saavutanud nad õpilaste seas nii suurt edu, kui loodeti, kuid mängude, nagu Minecraft ja Pokémon Go, edu võib neid tulevikus tagasi tuua.

Aasta 2012: Massilised avatud võrgukursused (MOOC) ja uued väljakutsed

Aastal 2012 hakati MOOC-e nimetama “MOOC-ide aastaks”. Nad ühendasid endas mitmeid varasemaid tehnoloogiaid ja kontseptsioone ning nende edu tõmbas palju tähelepanu. Siiski tekitas ümber nende hype ka muret kõrghariduse tuleviku pärast.

Aasta 2017: Blockchain ja uued võimalused

Blockchain – see on hajutatud ja turvaline register, mis on aluseks bitcoini toimimisele. Tulevikus võib seda kasutada hariduses saavutuste salvestamiseks ning suurte ja väikeste, formaalsete ja mitteformaalsete väljundite ja tunnustuste ühendamiseks.

Credit: Mark Allen Miller, © 2018

Mis ma varem teadsin haridustehnoloogia ajaloost? See on teema, mida ma poleks kunagi sügavamalt uurinud, kui poleks selle artikli kirjutamiseks vajadust olnud. Üllataval kombel avastasin, et kuigi olen kasutanud paljusid haridustehnoloogilisi lahendusi, olin ma vähe teadlik nende päritolust ja ajaloost.

Kõige huvitavam leid minu jaoks oli avastus, et paljud nüüdisaegsed tehnoloogiad, nagu MOOC-id (massilised avatud võrgukursused) ja avatud haridusressursid (OER), põhinevad tegelikult varasematel ideedel ja kontseptsioonidel, mis pole kunagi täielikult teostunud. See tõi esile innovatsiooni ja katsetamise olulisuse haridustehnoloogias.

Mulle jääb soovida rohkem uurida õpiobjektide kontseptsiooni ja selle ajalugu, sest see tundus olevat mõistlik ja aktuaalne idee. Samuti tahaksin rohkem teada saada, kuidas haridustehnoloogia on mõjutanud kõrgharidust väljaspool tehnilisi valdkondi ning millised on olnud sotsiaalsed mõjud ja väljakutsed.

Millega ma ei nõustu, on asjaolu, et paljud haridustehnoloogilised arengud pole suutnud kõrgharidust oluliselt mõjutada.

Näib, et haridussüsteem on jätkuvalt keeruline ja nõuab uute tehnoloogiate omaksvõtmisel mõnikord aega. See paneb mind kaaluma, kuidas saame haridusvaldkonnas tehnoloogiat veelgi tõhusamalt rakendada, et parandada hariduse kvaliteeti.

Viited

Weller, M. (2018). Twenty Years of Edtech. EDUCAUSE Review, 53(4), 34–48. https://er.educause.edu/articles/2018/7/twenty-years-of-edtech

#õpikeskkonnad #IFI7227.DT

2 Responses

  1. Tere, Valeri! Sa kirjutad, et oled kasutanud paljusid haridustehnoloogilisi lahendusi. Kas sa saaksid palun näiteid välja tuua?

    1. Tänan huvitava küsimuse eest. Arvan, et nagu kõik koolid, oli ka meie kool karantiinipiirangutega silmitsi pandeemia ajal. See sundis meie kooli minema “online” režiimi ja mina kui infojuht pidin välja mõtlema, välja töötama ja rakendama uue süsteemi, mis aitaks jätkata õppetööd ilma õpilaste kohalolekuta. Selliseks süsteemiks sai Microsoft 365 keskkond, mis sisaldas ka Microsoft Teams’i, mille abil pärast õpetajate ja õpilaste minu poolt koolitamist, läksime üle online-õppele. See on vaid üks näide haridustehnoloogilistest lahendustest minu poolt kasutamisel, aga üks raskematest, kuid samas erksaim ja meeldejääv.

Leave a Reply

Discover more from Valeri Zamulin

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading